Copy-of-Copy-of-Untitled

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਣ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤਜੁਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ, ਦੇਖਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੀ ਹੈ।

RESPCCT ਅਧਿਐਨ (ਸਟਡੀ) ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਤਜੁਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ (ਸਰਵੇ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ (ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ) ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?